Посредничество

 

 

Тази дейност обхваща организиране на строителния процес до завършване на интериорния проект.